Kệ Sắt Trung Nguyên

– Cơ sở 1: 299 Trung kính – Yên Hoà – Hà Nội

– Cơ sở 2: 110 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội

– Cơ sở 3: 775 Giải Phóng – Hà Nội

– Email: kosiaglobal@naver.com

– Số điện thoại: 0983.298.141